09.02.2022 / Qoşa qala qapıları

Səkinin təmir olunması

Qoşa qala qapıları tərəfdən qala divarı boyunca M.Ə.Sabir parkı istiqamətində qalxanda səkinin döşəmə daşlarının əksəriyyəti sınıq və yararsız vəziyyətdədir. Həm şəhərin mərkəzi olduğuna görə, həm turistlərin həmin ərazidə daha çox olduğuna görə sözügedən səkinin təmir edilməsini təklif edirəm.

Tǝklifin müǝllifi: Anonim